جهان در درون تخم مرغ!

عبد اللَّه دیصانى از هشام پرسید: تو پروردگارى دارى، 
گفت: آرى 
گفت: او قادر است؟ 
گفت: آرى قادر و هم قاهر است 
گفت: میتواند تمام جهان را در تخم مرغى بگنجاند که نه تخم مرغ بزرگ شود و نه جهان کوچک
هشام گفت: مهلتم بده، دیصانى گفت: یک سال بتو مهلت دادم و بیرون رفت. 
هشام سوار شد و خدمت امام صادق (ع) رسید و اجازه خواست و حضرت باو اجازه داد، 
هشام عرض کرد: یا بن رسول اللَّه عبد اللَّه دیصانى از من سؤالى کرده که در آن تکیه گاهى جز خدا و شما نباشد. امام فرمود: چه سؤالى کرده
عرضکرد: چنین و چنان گفت. 
حضرت فرمود: اى هشام چند حس دارى! گفت: پنج حس. فرمود
کدام یک کوچکتر است! گفت باصره (یعنى چشم). فرمود: اندازه بیننده چه قدر است، 
گفت: اندازه یک عدس یا کوچکتر از آن 
پس فرمود: اى هشام به پیش رو و بالاى سرت بنگر و بمن بگو چه مىبینى،
گفت: آسمان و زمین و خانهها و کاخها و بیابانها و کوهها و نهرها مىبینم. 
امام (ع) فرمود آنکه توانست آنچه را تو مىبینى در یک عدس یا کوچکتر از عدس درآرد مىتواند جهان را در تخم مرغ درآورد بىآنکه جهان کوچک و تخم مرغ بزرگ شود، 

اصول کافی ج1 ص79

  • تصویر زیر،تصویر نقشه برداری شده از کائنات بیضوی شکل ماست که توسط ماهواره هابل گرفته شده است،بنا به فرموده امام با دور شدن از زمین اشیا کوچکتر و کوچکتر می شوند تا به شکل یک عدس یا تخم مرغ شکل که حالت بیضوی را دارد جای می گیرند.

/ 1 نظر / 276 بازدید
حیدر نظری

سلام این عکس مذخرف چیه گذاشتی. هابل کدوم خریه؟