پدیده سرخ شدن آب دریاها در قرآن

توضیح:در صحت این مقاله اختلاف نظر وجود دارد قضاوت در این مورد بر عهده خود شماست.

پدیده ی قرمز شدن آب دریا ها در نقاط مختلفی از جهان گزارش شده است علت  وجودپدیده Redtide موجودات بسیار کوچک میکروسکوبی به نام دانیوفلاژه هستند.

/ 0 نظر / 34 بازدید