ساختار ستارگان و تاریکی فضا در قرآن

در قرآن اشارات متعددی به ستارگان و فضا شده است که در این پست قصد داریم به برسی این آیات بپردازیم مثلا در سوره  النبأ آیه 12 و 13 نوشته شده است:

و بر فراز شما هفت [آسمان] استوار بنا کردیم (۱۲)و چراغى فروزان گذاردیم (۱۳)

که در آیه 13 به مساله سوختن ستاره ها و روشنایی آنها اشاره شده است و امروزه می دانیم که فعل و انفعال های اتمی در ستارگان باعث رسیدن آنها به میلیون ها درجه و ساطع شدن نور از آنها می شود.یا در سوره طارق آیه سوم نیز به این موضوع اشاره می شود:  

و تو چه دانى که اختر شبگرد چیست (۲)  آن اختر فروزان (۳)

که در آیه دوم نیز به درستی اشاره می شود که ستاره در فضایی که همیشه تاریک است قرار دارد.

یا در سوره التکویر آیات 15 و 16 نوشته شده است که :

نه نه سوگند به اختران گردان (۱۵)[کز دیده] نهان شوند و از نو آیند (۱۶) 

این آیه دقیقا به نوعی از ستاره های چشمک زن که به  ستاره های نترونی معروف هستند اشاره می کند

همچنین در آیه پانزده از این ستاره ها بعنوان اختران گردان نام برده می شود که این مساله نیز از دیدگاه علمی تایید شده است ستاره های نترونی  با سرعت ۷۰۰ دور در ثانیه به دور خودشان می چرخد و با سرعت بسیار بالایی در فضا حرکت می کنند.

/ 0 نظر / 16 بازدید