نحوه شکل گیری کوهها و لایه لایه بودن زمین از دیدگاه قرآن کریم

همانطور که می دانید از دیدگاه علم زمین شناسی پوسته زمین یک پارچه نیست و دارای صفحات مختلفی است که این صفحات نیز ثابت نیستند و دائم در حال حرکت هستند.[1]این صفحات انواع مختلف اقیانوسی و قاره ای را شامل می شوند.

هنگامی که دو صفحه تکتونیکی از هم دور می شوند گسل به وجود می آید ولی اگر دو صفحه اقیانوسی و قاره ای برخورد کنند صفحه اقیانوسی به زیر صفحه قاره ای فرو می رود ولی اگر دو صفحه قاره ای با هم برخورد بکنند زلزله رخ و آتشفشان رخ می دهد و اگر نیروی کششی دو صفحه قوی باشد در امتداد صفحات تکتونیکی صفحان به سمت بالا روان می شوند و در نتیجه کوهها به وجود می آیند.[2][3] 

ویدئوی زیر نحوه شکل گیری کوهها را نشان می دهد : 

در سوره الرعد آیه ۳۱ نوشته شده است : 

و اگر قرآنى بود که کوهها بدان روان مى‏شد یا زمین بدان قطعه قطعه مى‏گردید یا مردگان بدان به سخن درمى‏آمدند [باز هم در آنان اثر نمى‏کرد] نه چنین است بلکه همه امور بستگى به خدا دارد آیا کسانى که ایمان آورده‏اند ندانسته‏اند که اگر خدا مى‏خواست قطعا تمام مردم را به راه مى‏آورد و کسانى که کافر شده‏اند پیوسته به [سزاى] آنچه کرده‏اند مصیبت کوبنده‏اى به آنان مى‏رسد یا نزدیک خانه‏هایشان فرود مى‏آید تا وعده خدا فرا رسد آرى خدا وعده [خود را] خلاف نمى‏کند 

در این آیه خداوند به هر دو موضوع قطعه قطعه بودن پوسته زمین و در نتیجه آن روان شدن لایه ها به روی هم که در آیه به حرکت یا روان شدن کوهها است اشاره می فرمایند.

 لطفا برای دنبال کردن مطالب ما از طریق فیسبوک صفحه ما را لایک بزنید.


----------

[1]کوهستان هاچگونه به وجود آمده اند؟

[2]Mountain formation From Wikipedia, the free encyclopedia  

[3]All About Plate Tectonics: Earth's Plates and Continental Drift 

/ 2 نظر / 307 بازدید
زهرا

چه طوری دانلود میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال][سوال][سوال][ناراحت]

مریم

چه طوری دانلود میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[نگران][افسوس][عصبانی]