پیشگویی کتاب مکاشفات یوحنا در باره حضرت زهرا(س) و امام عصر(عج)

 یوحنایکی از دوازده تن از حواریون حضرت عیسی مسیح بود که یکی از انجیل های دین مسیحیت که به انجیل یوحنا معروف است بدست وی نوشته شده است.همچنین یوحنا به جز کتاب انجیل دارای یک کتاب دیگر بنام مکاشفات یوحنا می باشد،این کتاب از روزهای آینده خبر داد که به زودی رخ خواهد داد[1][2]

.گفته می شود مسیح این حقایق را در یک رویا دیده و برای یوحنا تعریف کرده است.یوحنا نیز این سخنان را بصورت یک کتاب در آورده است.اکثر فسمت های این کتاب بصورت رمزی و سر بسته نوشته شده است.این کتاب تقریبا بین پانصد و پنجاه تا ششصد سال قبل از تولد رسول اکرم به وقایع نگاری آینده پرداخته است.

در مکاشفه دوازدهم این کتاب یک موضوع بسیار عجیب پیشگویی شده است :

"و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد: زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است، و آبستن بوده از درد زه و عذاب زائیدن فریاد برمی آورد. و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگآتش گون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده بر زمین ریخت. و اژدها پیش آن زن که می زائید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسری را زایید که همه امت های زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد خدا وتخت او ربوده شد. و زن به بیابان فرار کرد  و در آنجا مکانی از برای وی از خدا مهیّا شده است تا او را مدّت هزار و دویست و شصت روز بپرورند.[3]

  • در مکاشفه به تاجی با دوازده ستاره اشاره شده است که اشاره به همسر و فرزندان حضرت زهرا(س) دارد.در ادامه به اژدهایی اشاره شده است که در انتظار بلعیدن فرزند حضرت بود که اژدها موفق به بلعیدن فرزند آن زن نشد.در ادامه به فرزندی اشاره شد به نزد خدا رفته است،که می تواند به غیت حضرت مهدی از فرزندان حضرت زهرا (س) اشاره شده است.
  • در ادامه اشاره شده است که زن به بیابان فرار کرد؛مکاشفات چون به آینده اشاره می کند نمی تواند به حضرت مریم(س) اشاره داشته باشد،ممکن است حال یک نقطه جالبت تر این است که در متن اشاره شده است که زن 1260 روز به صحرا فرار کرد،حضرت زهرا (س) در سال پنجم بعثت به دنیا آمدند[4] و در سال هفتم بعثت محاصره شعب ابی طالب آغاز شد[5] که سه سال به طول کشید،حال اگر 1260 روز را تقسیم بر 365 روز بنماییم مقداری تقریبا به اندازه سه سال بدست می آید.
  • در ادامه به عذاب زائیدن آن زن نیز اشاره می شود،مراجعه شود به داستان حمله به منزل حضرت علی (ع) و سقط شدن فرزندشان حضرت محسن...

حال به ادامه پیشگویی توجه کنید که به انقلاب ولیعصر (عج) اشاره دارد: 

و در آسمان جنگ شد : میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند ولی غلبه نیافتند بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد و اژدهای بزرگ افکنده شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. 

و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می گوید: "اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می کند، به زیر افکنده شد. و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. از این جهت ای آسمان ها و ساکنان آن شاد باشید وای بر زمین و دریا زیراکه ابلیس به نزد شما فرود شده است با خشم عظیم، چون می داندکه زمانی قلیل دارد.

وچون اژدها دید که بر زمین افکنده شد، بر آن زن که فرزند نرینه را زائیده بود جفا کرد. و دوبال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به مکان خود پرواز کند، جایی که از نظر آن مار، زمانی و دو زمانی و نصف زمانی پرورش می کنند. و مار از دهان خود در عقب زن، آبی چون رود ریخت تا سیل او را فروگیرد. و زمین زن را حمایت کرد و زمین دهان خود را گشاده ، آن رود را که اژدها از دهان خود ریخت فروبرد. و اژدها بر زن غضب نموده، رفت تا با باقی ماندگان ذریت او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی را نگاه می دارند، جنگ کند."


  • نکته در یک جای مکاشفته به عیسی مسیح اشاره می شود و در جای دیگر مکاشفه به فرزند آن زن اشاره می شود،در هیچ جای مکاشفه نیز به مریم اشاره نشده است و مرتب از یک زن نام برده می شود.بنا به روایات حضرت عیسی و حضرت ولیعصر(عج) با هم ظهور خواهند نمود و مکاشفات یوحنا نیز این مساله را تایید می کند.
  • در یک جای دیگر به بره اشاره شده است،در ادامه مکاشفات یوحنا نیز به این بره اشاره شده است که بره نمادی از فرد قربانی شده است،منظور از وساطت خون بره به خون سیدالشهدا (ع) اشاره دارد.در جای دیگری از کتاب مکاشفات یوحنا نیز به حضرت امام حسین (ع) اشاره شده است که در این پست به آن پرداخته ایم.  

------------
[1] Book of Revelation 
[2]مکاشفه یوحنا که با عنوانهای دیگری همچون وحی به یوحنا، آخرالزمان یوحنا،کتاب وحی و مکاشفهٔ عیسی مسیح نیز خوانده می‌شود، آخرین کتاب از کتب «عهد جدید» مسیحیان می‌باشد. مکاشفه تنها کتاب عهد جدید است که در ردهٔ ادبیات رستاخیزی قرار می‌گیرد؛ و نه تعلیمی یا تاریخی، و تعدادی بسیار از پنداره‌ها، نمادها وتمثیل‌ها را به ویژه در رابطه با وقایع آینده به کار می‌بندد. مکاشفه به نظر می‌آید مجموعه‌ای از بخش‌های مجزا باشد که به وسیلهٔ نویسندگان گمنامی که در آخرین ربع سدهٔ اول میلادی می‌زیستند نوشته شده باشد.
[3]بند دوازده کتاب مکاشفات یوحنا جهت مطالعه کتاب می توانید آن را از سایت کتابناک دانلود فرمایید. 
/ 2 نظر / 1890 بازدید
nnghcghc

معیوب . امیدوارم شفا پیدا کنی هرچند شفایی در امثال تو نیست

123

در عجبم که چه اندازه یک فرد می تواند ساده لوح و متوهم باشد.