اشاره قرآن به فاز تاریک جهان و بازیونیده شدن آن

بعد از انفجار بزرگ جهان یک دوره تاریک را را و مه آلود را سپری کرده است و در آن ماده جهان شامل پلاسمای یونیزه شده خنثی بوده است.در این فاز الکترون های آزاد و فتون ها پروتون ها پراکنده بودند و جهان پر از ذرات هیدروژن خنثی بود.
در مرحله بعدی جهان وارد یک فاز بنام باز یونیزه شدن شد که 150 میلیون سال بعد از بیگ بنگ رخ داد و الکترون و پروتون ها با هم ترکیب شدند و یشتر ماده یونی به شکل هیدروژن در آمد[1]در حدود 300 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ یا بیگ بنگ اولین نور جهان هستی به وجود آمد.

ستاره شناسان مدتی است که مناظره می کنند که چگونه کهکشان های اولیه می توانستند اشعه کافی را برای گرم کردن هیدوژنی که بعد از بیگ بنگ سرد شد فراهم کنند.این فرآیند یونیزه شدن دوباره نام دارد که نور شفاف را در جهان به وجود آورد و به ستاره شناسان اجازه می دهد که در گذشته جهان بدون افتادن به مه هیدروژن سرد نگاه کنند.[3]

در دیاگرام زیر از مراحل تکامل کیهان فاز تاریک جهان بعد از مرحله انفجار بزرگ با نام Darkages نمایش داده شده است.

در سوره المائدة آیه ۱۶ نوشته شده است:

خدا هر که را از خشنودى او پیروى کند به وسیله آن [کتاب] به راه‏هاى سلامت رهنمون مى‏شود و به توفیق خویش آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون مى‏برد و به راهى راست هدایتشان مى‏کند (۱۶)

در سوره الحدید آیه ۹ نوشته شده است :

او همان کسى است که بر بنده خود آیات روشنى فرو مى‏فرستد تا شما را ازتاریکیها به سوى نور بیرون کشاند و در حقیقت‏خدا [نسبت] به شما سخت رئوف و مهربان است (۹)

در سوره الأحزاب  آیه ۴۳ نوشته شده است:

اوست کسى که با فرشتگان خود بر شما درود مى‏فرستد تا شما را از تاریکیها به سوى روشنایى برآورد و به مؤمنان همواره مهربان است (۴۳)

-------

منابع :

[1]Chronology of the universe From Wikipedia, the free encyclopedia

[2]در کیهان‌شناسی مه‌بانگ، بازیونیده‌شدن نام فرایندی است که طی آن ماده پس ازدوران تاریکی مجدداً یونیزه شد و دومین گذار فاز اصلی گاز در جهان است. از آنجا که بیشتر ماده باریونی به شکل هیدروژن است، معمولاً این فرایند به بازیونیده‌شدن گاز هیدروژن اشاره دارد. هلیم نخستین نیز دچار همین گذار فاز شد هر چند گذار فاز آن در نقطه دیگری از تاریخ جهان که بازیونیده‌شدن هلیم نام دارد، اتفاق افتاد.

Reionization From Wikipedia, the free encyclopedia 

[3]Probing the past Most reliable remote distance measurement yet

/ 1 نظر / 124 بازدید
مرضیه

نوشته های شما فاجعه است، فاجعه....... ایرادات اساسی بهش وارده نقد برخی رو خواهم نوشت، چه بسا برای خود شما هم بفرستم...